HERNING BILLEDSKOLE
Herning Billedskole Undervisning Udstillinger Billedgalleri Projekter Nyheder
  Pop op
  Billedskole
  Kulturfest 2019 
  Nyt liv til
  glemte steder
  Stjernevrimmel
  Kultur på
  recept
  Kirke
  Portræt af en
  herningenser
  Børnehave
 
 

POP-OP-BILLEDSKOLEN

bus

POP-OP Billedskole kommer frem, der hvor der ikke i forvejen er etablerede samarbejder omkring billedkunst. POP-OP-BILLEDSKOLE foregår i og omkring en bus.

Projektet ledes af topprofessionelle kunstnere og billedskoleundervisere. Både kunstnere og billedskoleundervisere har stor erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af billedkunstneriske projekter.

Bussen placeres et centralt sted i seks byer. Ilskov, Haderup, Vinding, Ørnhøj, Kølkær, Skarrild. En billedkunstner og en billedkunstunderviser tilbyder sammen et forløb i billedkunst for børn.  

bus2Undervisningen: År 1 handler om skulptur. Om at sætte aftryk i lokalområdet. Om udstilling i uderum.

Udgangspunktet for undervisningen er glæden ved at udtrykke sig, lysten til at eksperimentere og muligheden for refleksion og fordybelse – både inden for den enkelte genre og på tværs af genrer.

Som Billedskole byder vi ind med vores kunstneriske faglighed, og vi har samtidig fuld forståelse af læringsmålene.

Det er først og fremmest formålet, at give de deltagende børn nye kompetencer og erfaringer inden for billedkunst. Jo bedre man kender til sine materialer og redskaber, jo nemmere har man ved at sætte dem sammen på en ny måde. Eleverne skal øve sig i/lære at se/sanse virkeligheden og lære at ”oversætte” det sete til et billedligt udtryk. Vi afprøver teknikker, redskaber og undersøger materialer. Fantasi og forestillingsevne udfordres og udvikles gennem eksperimenter og andre perspektiver på emnet.  

bus3

Bussen:

Bussen kommer til at stå i nærheden af skolen. I tilfælde af dagsregn, en plads i nærheden af et stort rum, hvor vi kan søge ly i/arbejde i. Der skal være adgang til vand, toiletter og strøm.

Besøg:

Dagene ser sådan ud:

Dag 1

 

Dag 2

 

09.00-10.00

Børnehavegruppe

09.00-10.00

Børnehavegruppe

11.00-14.00

Skoleklasse

11.00-14.00

Skoleklasse

15.00 – 18.00

Billedskole – værksted

15.00 – 18.00

Billedskole - værksted

Vi har bussen i maj, juni, august og september. Vi besøger hver skole to dage i maj/juni og to dage i august/september.

Se flere billeder i Billedgalleri/POP-OP-BILLEDSKOLE