HERNING BILLEDSKOLE
Herning Billedskole Undervisning Udstillinger Billedgalleri Projekter Nyheder
  Bestyrelsen
  Årsberetning
  Vedtægter
  General-
  forsamling
 

Herning Billedskole indkalder til ordinær generalforsamling 2017

15. marts kl. 19.00 på Billedskolen Nørregade 7, 7400 Herning

Alle med tilknytning til Herning Billedskole er velkomne. Voksenelever, børneelevers forældre, skolens personale og medlemmer af støttekredsen. 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Godkendelse af regnskab

4.  Behandling af indkomne forslag

5.  Valg af formand ikke i år

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg bestyrelse: Karl Pedersen og Bente Kjær

På valg suppleanter: Birgit Lundgaard og Lone Lynge

7.  Valg af registreret revisor bestyrelsen foreslår Revisionsfirmaet Anker Høst A/S

8.  Evt.

 

Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsesformand Anna Støttrup i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Anna Støttrup

formand

 

…..og så er der dejlig mad bagefter