HERNING BILLEDSKOLE
Herning Billedskole Undervisning Udstillinger Billedgalleri Projekter Nyheder
  Bestyrelsen
  Årsberetning
  Vedtægter
  General-
  forsamling
 

 Herning Billedskoles årsberetning marts 2017

Beretningen tager afsæt i nogle udsagn, der blev formuleret på et lærermøde i august. 

  • Vi er omgivet af kultur hver eneste dag
  • Kulturen skal røre, overraske og forundre
  • At favne uanset alder og udgangspunkt
  • Vi vil give børn og unge mulighed for at møde kulturen i deres skolegang og fritidsliv
  • Vi vil gøre plads til forskelligheden
  • Vi vil styrke sundheden via kultur
  • Vi vil dyrke skaberglæden og vækstlaget
  • Vi vil hjælpe talenter med at realisere deres potentiale
  • Vi vil skabe nye, modige rum

 

Det handler meget om vigtigheden af at være en aktiv del, af den kultur, der omgiver os hver dag. Og billeder fylder rigtig meget i denne kultur. Billeder kan bruges til at formidle, forundre, forvandle og forskrække, når man kender og bevidst kan anvende billedsproglige virkemidler. Billedskolen vil gennem en undervisning af høj kvalitet give børn, unge og voksne mulighed for at møde billedkulturen gennem aktive skabelsesprocesser. Vi skal give eleverne en bred basisviden og redskaber, så de selv kan eksperimentere med deres udtryk. Derigennem får eleverne mulighed for at udvikle et personligt udtryk og måske dyrke et særligt talent.

Igen i år har vi valgt at fremhæve det, der optager os lige nu. Vi diskuterer indhold, holder vi den faglige fane højt? Er det sjovt og lærerigt at gå på Billedskole? Vi skal give eleverne redskaber, så de selv kan eksperimentere med deres udtryk. En bred basisviden er fundamentet for innovative kreative tanker, ideer og projekter.

Det kører stærkt på Herning Billedskole. Sidste år besluttede vi at Elses ansættelse skulle udvides til fuld tid, for at der kunne blive mere tid til de forskellige aktiviteter, og gøre det muligt at klare kontorarbejdet, der jo også følger med, når aktivitetsniveauet stiger. Men allerede nu er arbejdsbunkerne vokset til højder, der nærmest giver åndenød. Derfor er det en fornøjelse, at der er ansat en ny underviser på deltid. Anne Lindholm starter 1. april i en 25 timers stilling. Anne kommer med erfaringer fra undervisning på en efterskole, og vi glæder os så meget til samarbejdet.

Dagligdagen

På billedskolen er der, som sædvanlig, masser af liv. I år har vi venteliste på næsten alle hold. Kun dagholdet for voksne og holdet i Vildbjerg, har vi plads på endnu. Billedskolen vokser og opgaverne og samarbejdsrelationerne bliver flere og flere, så det er godt, at der er en ny medarbejder på trapperne. 

Udstillinger

I forbindelse med Kultur i mørket i november holdt vi vores midtvejsudstilling, og sidst i april holder vi vores store forårsudstilling over flere dage. Udstillingerne er selvfølgelig for at vise hvad eleverne kan, men det er for os undervisere en evaluering af årets gang.  

Aktiv ferie

Aktiv ferie både i sommerferien og efterårsferien. Pladserne er fyldt op næsten med det samme, så det fortsætter vi med i 2017 

Samarbejdsrelationer om undervisning i skolen

Samarbejdet med Kildebakkeskolen fortsætter på bedste måde.

Vi byder ind med undervisning til Kulturbus-elever 3 gange. Lidt ”snørklet” at være med i. For det første fordi vi skal arbejde gratis, for det andet fordi det system skolerne melder sig til i, ikke er specielt nemt (i alle tilfælde ikke for os) at navigere rundt i.
Børne unge forvaltningen har inviteret os til et udvalg, der skal arbejde med den åbne skole.
Sønder Felding Skole og Lind Skole deltager i et 3 årigt forløb, hvor målet er at udvikle og kvalificere både skolens fagpersonale og elever. Lige efter jul startede projektet med et 7 ugers tegneforløb for to 4. kl. og to 5. kl på Sønder Felding skole. Et projekt vi troede skulle starte i 2017, men er udskudt den ene gang efter den anden. Tegneprojektet i Sønder Felding blev dog gennemført.  Det bliver spændende, hvad vi kan fortælle om i beretningen næste år.  

BÅDE-OG – om samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler.
Sidste år udgav kompetencecentret for børn, unge og billedkunst en publikation, der dokumenterer gode samarbejder mellem billedskoler og folkeskoler. Inspirerende projekter, engagerede børn og faglig udvikling for alle parter – det er ofte udbyttet, når billedskoler og folkeskoler finder sammen om billedkunsten. Det viser projektet ”Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler – kortlægning, dokumentation og modelbeskrivelser”, som afdækker en række modeller for, hvordan samarbejdet kan gribes an – med den åbne skole som ny medspiller. Herning Billedskole har bidraget med en artikel i publikationen.

Billedkunstlærernetværk.
Det er ikke kun skoleelever, vi underviser i billedkunst. Det er også lærerne. I forbindelse med vores store forårsudstilling afholder vi et eftermiddagskursus for billedkunstlærere. I 2016 har vi udvidet konceptet med En ”håndsrækning” til billedkunstundervisningen. Vi tilbyder sparring, inspiration og vejledning til lærere, der underviser i billedkunst, og som har ingen eller kun lidt erfaring med faget eller som trænger til nye input og sparring. Lærerne mødes flere gange i løbet af året. 26 lærere tilmeldte sig første forløb i 2016.

Vi har et godt netværk af billedkunstlærere. Både de lokale billedkunstlærere, der møder op til inspirationskurser og udstillinger, og billedskolelærere, der mødes på tværs af kommunerne.

Kulturspirerne
Et treårigt forløb, hvor Musikskolen, Sangskolen, Operaen i Midten, Balletskolen, Tryllestaven og Herning Billedskole samarbejder med 6 børneinstitutioner. Vi har holdt kurser for pædagogerne, nu er vi ude på de enkelte institutioner. Her fungerer vi nærmest som en slags mesterlærer.
 

Kultur på recept
Et forløb der blev udviklet sidst i 2016 og som skal starte i 2017.
 

Afsmittende virkning i kunstmiljøet.
Kunstpakhuset i Ikast holder hvert andet år en censureret udstilling, der hedder Inside. I år blev 33 værker af 22 kunstnere antaget. 9 af kunstnerne har forbindelse til Billedskolen. En kunstner blev præmieret og en fik rosende omtale, de var begge to fra Billedskolen.  Det er vi ret tilfredse med.
Også på de større censurerede udstillinger kommer der elever fra billedskolen gennem nåleøjet. Fx har 2 elever fået værker med på KP-spring 2017.
 

Kulturudvalget

Igen i år havde vi foretræde for kulturudvalget. Her får vi igen ros for vores aktivitetsniveau.

Økonomien.
Billedskolen kommer i år ud med et pænt overskud, der øremærkes til løn til vores nye medarbejder.

Fremadrettet arbejder vi for:
Hvad skal vi satse på næste år? Det kan være fristende at hvile på den gode bølge der driver fremad lige nu. Men vi må alligevel kigge fremad og tænke på, hvordan vi kan bygge videre på den gode energi, der er. Vi skal have øje for udviklingspotentialer, så vi kan være med til at være en vigtig og synlig faktor i et fagområde, der på mange måder har det trangt.

·       Flere hold for 1.2. kl og 3.4. klasse

·       Fortsat udvikle samarbejde med skoler/kulturinstitutioner/flygtninge.

Vi vil gerne give så mange som muligt en bred basisviden om billedkunst, så de kan bruge de værktøjer og færdigheder billedkunst giver til at nytænke og eksperimentere.