HERNING BILLEDSKOLE
Herning Billedskole Undervisning Udstillinger Billedgalleri Projekter Nyheder
  Bestyrelsen
 Årsberetning
  Vedtægter
  General-
  forsamling
 

 Herning Billedskoles årsberetning marts 2018

 

Herning Billedskole er en stjerne - en stor stjerne med en lysende kerne og talrige stråler, der løber ud i alle retninger.

Kernen består af den lange række af billedskolehold for børn og voksne i skolens lokaler, ikke blot på Nørregade 7 i Herning, men også i afdelingerne i Vildbjerg, Aulum og Kibæk. Undervisningen starter for de fleste hold i september og slutter med forårsudstillingen i april. Holdene i denne kerneydelse er fyldt godt op, og på nogle hold kan der være venteliste. Efterspørgslen på nogle hold er endda så stor, at der oprettes ekstra hold. Det gælder fx tegneholdne for både børn og voksne. Der er nu 4 tegnehold for børn og 2 hold for voksne. Desuden har vi udvidet med et voksenhold i maleri.

Stjernen har også lysende spidser i forskellige længder. I flere år har Herning Billedskole været involveret i Teaterfestival, Kultur i Mørket, Liv i Søndre anlæg, konfirmandhold, sommer- og efterårsbilledskole, midnatsmaleri, maratontegning og engleværksted for både børn og voksne. Og der kommer hele tiden nye stråler til stjernen.

Kultursamarbejde
Sidste år deltog vi, som sædvanlig, i Kultursamarbejdet MidtVests kulturfest, der havde valgt at arbejde med temaet OFF-ROAD. Hensigten var at tage kunsten og kulturen væk fra de sædvanlige rammer og give publikum nye og overraskende oplevelser. Herning Billedskole stod for et skoleprojekt: ”Nyt liv til glemte steder”.
Rigtig mange skoler i hele regionen deltog.

Selve åbningen foregik tirsdag før påske med en magisk åbningsfestival ”Tæt på magien”. Billedskolens bidrag bestod i en stjernevrimmel, som blev fremstillet i samarbejde med kommunens skoler og billedkunstlærere.  
Åbningsdagen blev så stor en succes, at kommunen har valgt at gentage en sådan kulturfestdag. I år afholdes den 16.juni og temaet er denne gang ”Tæt på solen”. Også her er billedskolen selvfølgelig også involveret, og planlægningen er allerede i gang.

Kultur på recept
Sidste år startede også projektet ”Kultur på recept”, der er et tilbud til alle borgere i alderen 18-64 år, der på grund af stress, angst eller depression er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. Det har været en rigtig stor succes. Dels har der været fyldt op på holdene, dels har deltagerne fået noget ud af forløbet. Deres selvtillid er vokset, og de bliver lidt mere udadvendte.

Kulturspirerne
Projekt kulturspirerne er et treårigt samarbejde mellem Den Jyske Sangskole, Ikast-Brande Musikskole, Det kgl. Teaters Balletskole i Holstebro, Operaen i Midten, Mejeriet/Tryllestaven i Tarm og Herning Billedskole. Målet er at skabe rammer for kunstneriske oplevelser og udfoldelser i 3-5 åriges hverdag. Udvalgte daginstitutioner fra hele regionen er involveret, og projektet er halvejs i forløbet.

Skoleprojekter
Som en del af kommunens åben skole projekter har Herning Billedskole tilbudt skoler at indgå i kortere eller længere forløb i samarbejde med lærerne. I år har der kørt forløb med Kildebakkeskolen,
Sdr Felding Skole og Lind Skole. Forløbene på Lind og Sønder Felding skole er et treårigt forløb iværksat af CBL. Dog er det kun det første år, der foreløbigt er bevilget penge til.
Forløbet på Lind Skole kører over 3 år og involverer alle klassetrin og indeholder desuden en opkvalificering af hele lærergruppen.
Formålet med forløbet er at styrke elevernes praktisk-musiske kompetencer i et hyperkomplekst samfund, hvor kreative og sociale kompetencer efterspørges. Eleverne skal lære at arbejde med det praktisk/musiske i alle fag, hvor teori kombineres med praktisk, kropslig aktivitet, og hvor eleverne får mulighed for at opsøge, opleve og skabe æstetiske indtryk og udtryk. Allerede dette første år har indsatsen sat tydelige aftryk i kvaliteten af elevernes produkter i bl.a. projektopgaven. Det vidner jo om, hvor vigtigt det er, at blive ved med at modtage undervisning i billedkunst i hele skoleforløbet.

Lærerkurser
Billedskolen er en stor inspirationskilde for undervisere i Folkeskolen, og der er stor søgning til den række lærerkurser, der kører på andet år. Kurserne afholdes i april, august og december.

Pop-up billedskole
Som en ny stråle til stjernen, gik ansøgningen om en POP-OP-BILLEDSKOLE igennem. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Herning Kommune.
Vi glæder og til at se, hvad der sker.

Undervisere
Alle disse aktiviteter kræver mange undervisere, og lærerkorpset er efterhånden stort. Det er dog en fordel, at have flere hænder til daglig, så derfor blev Anne Lindholm ansat for et år siden i en deltidsstilling. Det har givet lidt pusterum til Lisbet og Else, men da opgaverne og projekterne stadig vokser, er arbejdsmængden stadig rigelig stor.

Udstillinger
Efterårssæsonen på billedskolen afsluttes med en udstilling i forbindelse med Kultur i mørket. Udstillingen er altid velbesøgt, og både elever og pårørende deltager gerne i de forskellige værksteder, der er rundt om i udstillingen.
Også den afsluttende forårsudstilling er et trækplaster. Det er nærmest et overflødighedshorn af spændende visuelle fremstillinger, der vidner om, hvor mange forskellige udtryksmuligheder der er i billedkunstfaget.

Økonomi

Travlheden afspejler sig også i vores økonomi. Vi havde budgetteret med et mindre underskud, da vi ansatte Anne, men da arbejdsopgaverne blev endnu større end forventet, kom vi ud af året med et pænt overskud, som vi i 2018 kan bruge til yderligere ansættelser.

 Fremadrettet arbejder vi for at Billedskolen tilbyder rigtig god gedigen billedkunstundervisning på alle niveauer. Fra voksen+barn hold - til ungehold, - til masterclass, -til konfirmander, - til Kirkens Korshær, -til skoler og børneinstitutioner, - til.…………

 Vi vil gerne give så mange som muligt en bred basisviden om billedkunst, så de kan bruge de værktøjer og færdigheder billedkunst giver til at nytænke og eksperimentere.