HERNING BILLEDSKOLE
Herning Billedskole Undervisning Udstillinger Billedgalleri Projekter Nyheder
  Bestyrelsen
 Årsberetning
  Vedtægter
  General-
  forsamling
 

 Herning Billedskoles årsberetning marts 2019

Endnu et år er fløjet af sted, og som sædvanlig er der meget at se tilbage på, når årsberetningen skal sammensættes.

Som det første vil jeg nævne det, der har fyldt meget i bestyrelsens arbejde, nemlig lederskiftet.
Lisbet Hauge valgte at gå på pension, og heldigvis var Else Egsgaard klar til at overtage den post. Det var vi umådelig glade for i bestyrelsen, da det er vigtigt for billedskolen, at den kan videreføres ad det spor og i den retning, der er lagt an til de sidste mange år. Og det har Else jo været en del af, så det har gjort lederskiftet gnidningsløst. Der er selvfølgelig mange opgaver, der er tidskrævende at få helt overblik over, men heldigvis har Lisbet været til hjælp, hvis der har været brug for en guide.
Det er dejligt at se, at Else trives med den nye opgave.

At Else overtog lederposten betød jo også, at der var brug for at ansætte en ny underviser på fuld tid. Der har vi igen været heldige. Vicky Kjær Søndergaard har overtaget den post med energi og virkelyst på alle fronter. Hvis man vil følge lidt med i Billedskolens aktiviteter, er det en god ide at kigge på Facebook eller Instagram. Her er der ofte glimt af de mange forskellige processer, både her på i Nørregade og alle de andre steder, hvor Billedskolen er i gang.

Den daglige undervisning Der er fortsat stor søgning til de mange forskellige hold på Billedskolen.  Vores sæson går fra september til april, og billedskolens børne- og ungehold er fyldt godt op. Det gælder i Herning, men også i omegnsbyerne, hvor vi har hold i Vildbjerg, Aulum og Kibæk.  Voksenhold i både maleri og tegning har også god tilslutning, ligesom vores MasterClass for voksne har venteliste. 

Pop-op-billedskole Årets største nyskabelse var det mobile værksted POP-OP-BILLEDKOLEN. Her gik billedskolens samarbejde med skoler, institutioner og vores fritidstilbud op i en højere enhed.  En værkstedsbus, kørte ud til skoler i kommunens yderområder, hvor Ilskov, Haderup, Kølkær, Ørnhøj, Vinding og Skarrild Skoler fik 2 dages besøg både før og efter sommerferien. Børn fra børnehaver, skoleklasser, SFO’er og andre interesserede børn deltog i spændende udendørsprojekter med skulptur og installationer. Med pinde, snore og maling, og et utal af mærkelige materialer, kom der de mest fantastiske udendørs fællesværker ud af arbejdet.  Projektet blev finansieret af Statens Kunstfond og Herning Kommune.  Der resterer dog stadig 29.780 kr. fra projektet. Vi har fået lov til at anvende pengene til et 3-dages besøg i foråret i en af de byer, der i medvirker i projektet.

Tæt på solen

Til Kulturfesten Herning 2018 havde mange skoler været med til at lave en spændende teltlejr, der blev slået op på det lille græsareal over for Biblioteket. I Kulturgården havde vi indrettet værksted i Pop-op-billedskole-bussen, hvor alle kunne være med til at kreere flotte sommerhatte. I Kulturgården havde vi også et telt med en dyst om at blive Hernings Bedste Portrætmaler. 7 personer havde meldt sig til 3 timers portrætmaleri, og rigtig mange fulgte med i løbet af dagen. Det hele blev pakket sammen i øsende regn - vel nok sommerens eneste regnvejrsdag.

 Kultur på recept
Forrige år startede projektet ”Kultur på recept”, der er et tilbud til alle borgere i alderen 18-64 år, der på grund af stress, angst eller depression er i risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding. Den succesfulde start er fulgt op af flere kurser. Bl.a. et kursus i samarbejde med Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
.

 

Kulturspirerne
Projekt ”Kulturspirerne” er et treårigt samarbejde mellem Den Jyske Sangskole, Ikast-Brande Musikskole, Det kgl. Teaters Balletskole i Holstebro, Operaen i Midten, Billedskolen Tryllestaven i Tarm og Herning Billedskole. Målet er at skabe rammer for kunstneriske oplevelser og udfoldelser i 3-5 åriges hverdag gennem kompetenceudvikling af pædagogerne. Udvalgte daginstitutioner fra hele regionen er involveret, og projektet er i gang med det sidste år.

 

Kulturmødet på Mors

Herning Billedskole havde sammen med andre billedskoler en stand på Kulturmødet på Mors, hvor temaet var ”At bygge bro”. Formålet med tilstedeværelsen var blandt andet at sætte fokus billedkunstundervisning og synliggøre billedskolernes rolle i Danmark. Kulturmødet er et samlingssted for vidensdeling, erfaringsudveksling og inspiration inden for kunst og kultur. På standen var det muligt at arbejde aktivt og kreativt med de udvalgte materialer, og der var mulighed for at få en snak med de forbipasserende om billedkunst og billedskoler.

 

Landskonference i Børn Kunst og Billeder

I efteråret lagde Herning Billedskole lokaler til Børn Kunst og Billeders årlige landskonference. Årets tema var ”IND I KUNSTEN - UD I NATUREN”. Med mange spændende og inspirerende foredrag og workshops var der gang i hele Huset No7 og Billedskolen. Det var fantastisk at have huset fyldt med billedkunst-folk fra hele landet. De fysiske rammer i Kulturgården, Huset No7 og Billedskolen var helt i top og fik mange roser fra arrangører og deltagere.

Skoleprojekter Billedskolen har arbejdet sammen med skolerne i Lind og Sønder Felding i et to-årigt billedkunstprojekt, der skal udvikle kompetencer for både lærere og elever.  De har drejet sig om både opkvalificering af billedkunstlærere og generelt løft til alle lærere i forhold til at arbejde med praktisk-musiske tilgange i andre fag og tværfaglige forløb. Der har været tydelig afsmitning på elevernes produkter og kundskaber. Det har været udbytterigt og udviklende for både skoler og billedskolen. Vi er nu endnu bedre klædt på til samarbejde med skolerne.

Netværk for billedkunstlærere Vi har gennem mange år opbygget et solidt netværk blandt billedkunstlærere, og hvert år tilbyder vi et forløb bestående af 3 kurser og fælles erfaringsudveksling på de digitale medier. Den konstante udveksling af erfaringer mellem billedkunstlærerne og billedskolens styrker både skolernes og billedskolens praksis.

 

Udstillinger
Efterårssæsonen på billedskolen afsluttes med en udstilling i forbindelse med Kultur i mørket. Udstillingen er altid velbesøgt, og både elever og pårørende deltager gerne i de forskellige værksteder, der er rundt om i udstillingen.
Også den afsluttende forårsudstilling er et trækplaster. Det er nærmest et overflødighedshorn af spændende visuelle fremstillinger, der vidner om, hvor mange forskellige udtryksmuligheder der er i billedkunstfaget.

 

Økonomi Økonomien er selvfølgelig præget af lederskiftet, og vi slutter med et underskud. Heldigvis har vi lidt på kistebunden, der kan hjælpe os gennem år, hvor der er ekstra udgifter.

Fremadrettet
Som noget nyt og vigtigt vil Billedskolen tilbyde en kursusrække til opkvalificering af billedkunstlærere på skolerne, da billedkunstfaget nu er blevet en af de praktiske fag, der skal afsluttes med en prøve efter 8.klasse. Erfaringer fra skoleprojekterne giver en rigtig god basis for at lave et kvalificerende forløb, der klæder lærerne på til denne opgave.
Derudover er vi jo konstant opmærksomme på, hvilke nye muligheder, der er for nye projekter eller oplagte samarbejdsopgaver.
I bestyrelsen vil vi sige stor tak til Karl Pedersen, der har været et trofast bestyrelsesmedlem i 20 år. Ud over bestyrelsesposten, har du været en flittig leverandør af sjove og pudsige effekter, der har været på vej på lossepladsen, men du har haft sans for, at tingene kunne få nyt liv gennem en proces på billedskolen. Vi håber, at du fortsat vil tænke på Billedskolen, hvis du falder over flere værdier, der ellers ville gå tabt.